Hoe meet ik het zelf?


Inmeten tussen de muren of achter de buitenmuur?


Alvorens u online ramen kunt bestellen, dient u exact de juiste afmetingen te bepalen. Om de afmetingen te kunnen bepalen dient u na te gaan hoe de ramen gemonteerd dienen te worden.

In de meeste gevallen worden ramen geplaatst achter de buitenmuur/gevelsteen. Dit is mogelijk indien er een binnen- en een buitenmuur is. De ramen worden achter de buitenmuur/gevelsteen geplaatst en vastgezet met ijzeren doken/ankers die op de binnenmuur worden geschroefd.

Met name in niet geïsoleerde omgevingen, systeembouw en schuren worden ramen tussen de muren gemonteerd. Dit heeft er mee te maken dat hier sprake is van een volle muur en dat er geen binnenmuur aanwezig is.

Inmeten voor montage achter de buitenmuur (=achter de gevelsteen):

 1. Controleer of de bestaande dorpel waterpas ligt;
 2. Meet bij de buitenmuur de breedte tussen de stenen op 3 plaatsen (de dagmaat). Indien de breedte vrijwel overal hetzelfde is pakt u de grootste breedte;
 3. U heeft nu de dagmaat. Voor plaatsing achter de buitenmuur telt u bij de dagmaat 5 centimeter (=2,5 centimeter x2) op. Nu heeft u de breedte maat van het raam. Dit is de maat die u op onze website dient te gebruiken en dit is tevens de productiemaat;
  Opgelet! Indien u een buitendeur installeert met de bedoeling hierop een van onze vliegendeuren te monteren dan raden we aan de deur slechts 1cm aan iedere zijde achter de buitenmuur in te bouwen om zo voldoende plaats te vrijwaren.
 4. Meet bij de buitenmuur de hoogte tussen de vensterbank en de stenen op 3 plaatsen (de dagmaat). Indien de hoogte vrijwel overal hetzelfde is pakt u de grooste hoogte;
 5. Indien sprake is van een opkant op de vensterbank (meestal van toepassing bij deuren), dan meet u de hoogte vanaf de bovenkant opkant en de stenen  op 3 plaatsen (de dagmaat). Indien de hoogte vrijwel overal hetzelfde is pakt u de grooste hoogte;
 6. U heeft nu de dagmaat. Voor plaatsing achter de buitenmuuur telt u bij de dagmaat 2,5 centimeter op. Nu heeft u de hoogte maat van het raam. Dit is de maat die u op onze website dient te gebruiken en dit is tevens de productiemaat;
 7. Het raam wordt dus effectief groter dan de dagmaten van uw buitenmuur. Op deze manier overlapt het raam mooi uw buitenmuur. Door de voeg tussen de buitenmuur en het raam met kit af te werken, creëert u een waterdichte aansluiting.

  Inmeten voor montage tussen de muur:

  1. Meet bij de muur de breedte tussen de stenen op 3 plaatsen (de dagmaat). Indien de breedte vrijwel overal hetzelfde is pakt u de kleinste breedte;
  2. U heeft nu de dagmaat. Voor plaatsing tussen de muur vermindert u de breedte met 1 centimeter. Nu heeft u de breedte maat van het raam. Dit is de maat die u op onze website dient te gebruiken en dit is tevens de productiemaat;
  3. Meet bij de buitenmuur de hoogte tussen de vensterbank en de stenen op 3 plaatsen (de dagmaat). Indien de hoogte vrijwel overal hetzelfde is pakt u de kleinste hoogte;
  4. Indien sprake is van een opkant op de vensterbank (meestal van toepassing bij deuren), dan meet u de hoogte vanaf de bovenkant opkant en de stenen  op 3 plaatsen (de dagmaat). Indien de hoogte vrijwel overal hetzelfde is pakt u de kleinste hoogte;
  5. U heeft nu de dagmaat. Voor plaatsing tussen de muur vermindert u de hoogte met 0,5 centimeter. Nu heeft u de hoogte maat van het raam. Dit is de maat die u op onze website dient te gebruiken en dit is tevens de productiemaat;
  6. Het raam wordt dus effectief kleiner dan de dagmaten van uw muur. Met (afstand-) schroeven zet u het raam vast in de muur en vervolgens werkt u met kit de ruimte tussen het raam en de muur af.